Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

By admin - Tháng Mười Một 16, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Gia đình tôi muốn mua 1ha đất nông nghiệp, cụ thể là trồng lúa trong xã. Từ trước đến nay nhà tôi không sản xuất nông nghiệp. vậy gia đình tôi có mua được số đất này không? 

Luật sư tư vấn:

Các Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 bao gồm:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

– Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, trường hợp nhận chuyển nhượng mà mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa thì điều kiện là người nhận chuyển nhượng phải là cá nhân hoặc hộ gia đình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì mới đủ điều kiện được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó việc gia đình bạn không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp từ trước đến nay thì sẽ không được nhận chuyển nhượng. Gia đình bạn được nhận chuyển nhượng khi số đất này được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *