25 tội danh chỉ cần hành vi “chuẩn bị phạm tội” đã cấu thành Tội phạm

25 tội danh chỉ cần hành vi “chuẩn bị phạm tội” đã cấu thành Tội phạm

By admin - Tháng Bảy 9, 2018

25 tội danh chỉ cần hành vi “chuẩn bị phạm tội” đã cấu thành Tội phạm

Theo quy định pháp luật hình sự, đối với một số tội danh mặc dù người phạm tội mới chỉ thực hiện hành vi “chuẩn bị phạm tội” nhưng do khách thể tội phạm đó xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đặc biệt quan trọng như: quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏa của con người, xâm phạm an ninh quốc gia,… thì pháp luật vẫn quy định đó đã được xem là cấu thành tội phạm.

Theo quy định Điều 14 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm”. Và BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định người có hành vi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự với 25 tội danh thuộc năm nhóm tội: xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh sự, nhân phẩm con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội xâm phạm an toàn công cộng. Cụ thể bao gồm các tội danh sau đây:

Nhóm tội Tội danh cụ thể
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia 1. Điều 108 – tội phản bội Tổ quốc;

2. Điều 109 – Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;

3. Điều 110 – tội gián điệp;

4. Điều 111 – tội xâm phạm an ninh lãnh thổ;

5. Điều 112 – tội bạo loạn;

6. Điều 113 – tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân;

7. Điều 114 – tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8. Điều 115 – Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội;

9. Điều 116 – Phá hoại chính sách đoàn kết;

10. Điều 117 – tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

11. Điều 118 – tội phá rối an ninh;

12. Điều 119 – tội chống phá cơ sở giam giữ;

13. Điều 120 – tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân;

14. Điều 121 – tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân;

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏa con người 15. Điều 123 – tội giết người;

16. Điều 134 – tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Các tội xâm phạm sở hữu 17. Điều 168 – tội cướp tài sản;

18. Điều 169 – tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản;

Các tội xâm phạm trong lĩnh vực tài chính 19. Điều 207 – Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả;
Các tội xâm phạm an toàn công cộng 20. Điều 299 – tội khủng bố;

21. Điều 300 – tội tài trợ khủng bố;

22.  Điều 301 – tội bắt cóc con tin;

23.  Điều 302 – tội cướp biển;

24. Điều 303 – tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng  về an ninh quốc gia;

25.  Điều 324 -tội rửa tiền.

Lưu ý: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với 02 tội danh sau đây:

+ Tội Giết người (Điều 123);

+ Tội Cướp tài sản (Điều 168).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *